Temel yaşam becerileninin kazanıldığını okul öncesi dönemin; çocukların gelişimlerinin en hızlı, algılarının en açık, farkındalıklarının en yüksek dönem olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle;  TOY ÇOCUK AKADEMİ, alanında uzman tecrübeli ve dinamik, öğretmen kadrosuyla çocuklarınızın öz benliklerini izleyerek var olan ilgi, yetenek ve potansiyellerini keşfetmelerini amaçlamaktadir. Okul öncesi çocuklarımızda önceliğimiz onlara uyum sağlama, sorgulama ve işbirliği yapma gibi yaşam becerilerini kazandırmaktır. Çünkü her çocuk özeldir, kalıplara konmamalıdır. Her biri farklı bir gelişim alanına odaklanan okul öncesi yaklaşımlarını harmanlayarak hazırladığımız eğitim programıyla amacımız; Kendini ve yeteneklerini keşfeden, düşünen, merak eden ve araştıran, sorgulayan, hayal kuran, problem çözen mutlu çocuklar yetiştirebilmektir.

Instagram